תקנות שעת חירום (נגיך הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020

ביום 27.3.2020 פורסמו התקנות החדשות בעניין דחיית תקופות בענייני מס, והכל כפי שיפורט להלן:

התקנות קובעות, כי בתקופה שבין 22.3.202 לבין 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת") הימים לא ימנו במניין הימים אם מועד סיום התקופה לפי החוק חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה, קרי – עד 31.7.2020.

בין החוקים המפורטים בתקנות הנ"ל נמנה חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

המועדים שלפי חוק מיסוי מקרקעין הרלוונטיים לתקנות החדשות הנם כדלקמן:

  1. הקטנת מקדמה לפי סע' 15(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין במקרים שבהם המועד האחרון להגשת הדיווח הנו בתקופה הקובעת.
  2. הגשת דיווח על אופציה ייחודית בהתאם לסע' 49י(א)(7) לחוק מיסוי מקרקעין.
  3. דחיית יום המכירה בפינוי בינוי לפי סע' 49כא(א) לחוק מיסוי מקרקעין.
  4. תיקון שומת מס בהתאם לסע' 85 לחוק מיסוי מקרקעין.
  5. הגשת השגה לפי סע' 87 לחוק מיסוי מקרקעין.
  6. הגשת ערר לוועדת הערר לפי סע' 88 לחוק מיסוי מקרקעין.

תשומת הלב, כי התקנות מתייחסות למועדים אחרים, ולכל הרחבה בעניין הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

By |2020-04-01T14:35:02+03:00אפריל 1st, 2020|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה