בניין הטיל נמצא בקריית הממשלה בעיר התחתית של חיפה. בבניין יושבת לשכת רישום המקרקעין חיפה, לשכת הסדר מקרקעין חיפה, משרד הפנים חיפה, משרד הבריאות חיפה רשם המשכונות ועוד