יפוי כוח נוטריוני – מדריך מקוצר

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד

קיימים שני סוגים של ייפויי כוח שלא ניתן לחתום עליהם ללא נוכחותו של נוטריון מוסמך ממשרד המשפטים; האחד, ייפוי כוח כללי; השני, ייפוי כוח שעניינו עסקת מקרקעין. לעומת שני המקרים הללו, במקרים אחרים מספיקה חתימתו של עורך דין, ולאו דווקא נוטריון.

בפועל, ההגבלות על חתימת ייפוי הכוח כאמור נובעות ממהותו וממשמעותו המשפטית של ייפוי הכוח, שהרי החותם עליו מעניק הרשאה לאדם אחר או גוף אחר (כגון בנק, חברת ביטוח, חברה קבלנית וכו') לפעול בשמו ומקומו כאילו מייפה הכוח פעם בעצמו, על כל המשתמע מכך.

ייפוי הכוח הכללי

כשמו, ייפוי הכוח הכללי מעניק לאדם אחר סמכות והרשאה כללית ורחבה לפעול בשמו ובמקומו של מייפה הכוח (החותם על ייפוי הכוח), ובכך מתאפשר לאותו אדם לבצע פעולות בהיקף רחב. לנוכח זאת נקבעה החובה בחוק, כי יש לחתום על ייפוי כוח מסוג זה בפני נוטריון מוסמך, וזאת לנוכח הסמכות רחבת ההיקף הניתנת במסגרת ייפוי כוח זה לאדם האחר, וההשלכות שיכולות להיות כתוצאה מהחתימה על ייפוי הכוח הכללי.

ייפוי הכוח לביצוע עסקת מקרקעין

גם במקרה של ייפוי הכוח מהסוג השני, הדרוש לצורך ביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), ולנוכח חשיבותו הרבה ומרחיקת הלכת, קבע המחוקק כי לא ניתן לחתום על ייפוי כוח מסוג זה ללא נוכחותו של נוטריון.

למעשה, חתימת המסמכים הנ"ל בפני נוטריון מוסמך מעניקה להם תוקף משפטי מחייב, ומהווה הכשר חוקי לתקינות ייפוי הכוח, בשים לב לחשיבותו מרחיקת הלכת של המסמך. לעומת זאת, אי החתימה בפני נוטריון על שני סוגי ייפויי הכוח הנ"ל, תביא לכך שייפוי הכוח יהיה חסר תוקף משפטי, ולא יהיה מחייב.

בהתאם לכך, קבע המחוקק חובה במסגרת סעיף 20 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, כי החותם על ייפוי כוח בשני המקרים, נדרש לחתום בפני נוטריון מוסמך, אשר יאמת את החתימות בהתאם לחוק, לאחר שווידא כי החותמים רשאים לחתום על ייפוי הכוח, וכן, שהם מבינים היטב את המשמעות המשפטית הכרוכה בחתימה על ייפוי הכוח משני הסוגים.

כמובן, לנוטריון סמכויות רחבות נוספות, בנוסף לסמכותו לערוך ולאמת את החתימות על ייפויי הכוח הנוטריוניים כאמור. כך למשל, הנוטריון מוסמך לערוך צוואה וכך יהיה מעמדה של הצוואה איתן מבחינה משפטית; כמו כן הנוטריון מוסמך לאשר את נכונותו של תרגום של מסמך כלשהו הנדרש לצורך הגשה לרשויות בארץ או בחו"ל, כאשר חתימתו מעניקה לתרגום תוקף משפטי מחייב (להרחבה אודות סמכויות הנוטריון, כנסו לכאן).

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.