תכנית מתאר מקומית חדשה בכפר פסוטה

לאחרונה פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית חדשה בכפר פסוטה שבגליל המערבי (מס': 0619650-258). שם תכנית המתאר המקומית החדשה שפורסמה הנו 'פסוטה צפון - תוספת מגורים לישוב'. ההודעה על הפקדת התכנית פורסמה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 והיא נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה [...]

תכנית חדשה בכפר ורדים

תכנית בניה בכפר ורדים - מאת עו"ד מקרקעין נדאל דאוד ביום 24.4.2022 פורסמה הודעה בדבר אישור תכנית בניה בכפר ורדים (תכנית מתאר מקומית כפר ורדים) (מספרה 255-0667725) שכותרתה בריכת מים לכפר ורדים. מדובר בתוכנית חדשה שהופקדה כבר ביום 16.8.2021 ואושרה כעת ולפיה תוקם בריכת שחייה בכפר ורדים במקרקעין הידועים כחלקי חלקות 10 ו- 11 [...]

By |2022-04-26T16:08:50+03:00אפריל 26th, 2022|חדשות המשרד (rss)|

שירות חדש בטאבו: קבלת הודעה על שינויים ברישום

עדכון חשוב לקהל לקוחותינו לגבי שירות חדש בטאבו: לאחרונה הושק שירות חדש בטאבו שבמסגרתו יכולים בעלי זכויות (בעלים, חוכרים, זכאים על פי הערת אזהרה, בעלי משכנתא, וכו') להירשם לשירות קבלת הודעות שוטפות על פעולות שמבוצעות בנכס. כך למשל, השירות מאפשר קבלת הודעות על רישום חדש שבוצע בנכס כמו רישום הערת אזהרה שלא בידיעת בעל [...]

By |2022-04-21T22:33:46+03:00אפריל 21st, 2022|חדשות המשרד (rss)|

השקת שירות חדש בטאבו

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין הודיעה לפני מספר ימים על שירות חדש של זימון תור לפגישה טלפונית או דרך תכנית זום. בהתאם להודעה שנמסרה: בהמשך לשיח ולבקשת ציבור עורכי הדין השיקה הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין שירות חדש שבמסגרתו ניתן לזמן פגישה טלפונית/זום עם בוחני העסקאות לקבלת מידע והבהרות ביחס לתיק שנדחה. השירות החדש [...]

הישג למשרדנו בקביעת שווי מכירה

עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד בהישג חשוב של משרדנו קיבל לאחרונה מנהל מיסוי מקרקעין בחיפה את עמדת משרדנו וביטל את קביעתו האחרונה בעניין שווי המכירה לצורך חישוב מס השבח בגין מכירת מגרש לבניית בית מגורים בכפר ורדים (שלב ג'). במסגרת הסכם המכר בין המוכר לבין הרוכש נקבע שווי המכירה של המגרש כפי שסיכמו הצדדים להסכם המכר. [...]

By |2022-05-03T21:04:08+03:00ינואר 25th, 2021|חדשות המשרד (rss)|

שחיקה נוספת במעמדה של הערת האזהרה

ביטול הערת אזהרה. בהמשך לפסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב שעסק במקרה של חברה קבלנית אשר הקימה פרויקט בניה במסגרת תכנית תמ"א 38 ברחוב יהודה הנשיא 7, רמת-גן, ובו נקבע, כי יש לבטל את ההסכמים של רוכשי הדירות וכפועל יוצא מכך בוטלו הערות האזהרה שנרשמו לטובתם, תוך שנקבע כי רוכש דירה חדשה הנו בדרגת [...]

By |2022-06-27T12:37:24+03:00ינואר 24th, 2021|חדשות המשרד (rss)|

הקלה בהגשת בקשה לצו ירושה

ביום 17.1.2021 פרסם משרד המשפטים - האגף האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פרעון והרשם לענייני ירושה הנחייה חדשה שעשויה להקל על הליך הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. בהתאם להנחיה החדשה, אין צורך בצירוף תעודת פטירה של המוריש/ה במסגרת הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. הנחיה זו [...]

By |2021-01-19T09:55:26+03:00ינואר 19th, 2021|חדשות המשרד (rss)|

תקנות שעת חירום (נגיך הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020

ביום 27.3.2020 פורסמו התקנות החדשות בעניין דחיית תקופות בענייני מס, והכל כפי שיפורט להלן: התקנות קובעות, כי בתקופה שבין 22.3.202 לבין 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת") הימים לא ימנו במניין הימים אם מועד סיום התקופה לפי החוק חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה, קרי - עד 31.7.2020. בין החוקים המפורטים בתקנות הנ"ל נמנה חוק מיסוי מקרקעין [...]

By |2020-04-01T14:35:02+03:00אפריל 1st, 2020|חדשות המשרד (rss)|

הקלה בהגשת דיווחים למשרדי מיסוי מקרקעין

הקלה לצדדים בעסקה במקרקעין: כחלק מההיערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה, פרסמה רשות המסים הנחיות חדשות שלפיהן התאפשרה לעורכי דין הפטורים מחובת הגשת הצהרה מקוונת או נישומים שאינם מיוצגים על-ידי עורך-דין בעסקת מקרקעין, הגשת ההצהרות למשרדי מיסוי מקרקעין, וזאת באמצעות כתובת דוא"ל הייעודית p.shuma2@taxes.gov או באמצעות פקס מס' 076-8097350. מובהר, כי במצב הרגיל, היה על הנישום [...]

הקלה ברישום משכנתא

בשל המצב החריג שקיים במדינה ובעולם לאור מגיפת הקורונה, אפשרה לשכת רישום המקרקעין לרשום משכנתאות באופן מקוון גם עבור המשכנתאות שניתנו על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ. ההסדר כאמור התקבל גם על-ידי הבנקים הבאים: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, בנק מזרחי-טפחות בע"מ וחברת טריא פי2פי בע"מ. רישום המשכנתאות באופן מקוון כאמור, מתאפשר החל [...]

הקנס על הצדדים לעסקת מקרקעין

בהתאם לסעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, על כל מוכר וקונה נכס מקרקעין (לרבות רוכש דירת מגורים חדשה מקבלן) להגיש דיווח על המכירה והרכישה בתוך 30 ימים מיום חתימת הסכם המכר/הסכם הרכישה. כלומר, חלה חובה הן על המוכר/ת והן הרוכש/ת להגיש הצהרה/דיווח למשרד מיסוי מקרקעין במחוז הרלוונטי, שאליה יצורף הסכם המכר ומסמכים [...]

By |2021-12-06T05:50:49+03:00פברואר 17th, 2020|חדשות המשרד (rss)|

נוהל חדש בטאבו: רישום הורשה תחת הערת אזהרה

בנוהל חדש שפרסמה הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, הוסדר אופן רישום ירושה או צוואה או הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, במקרה שבו רשומות על זכויות המוריש הערות אזהרה בהתאם לסעיפים 126 או 128 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 או הערת אזהרה בהתאם לייפוי כוח בלתי חוזר; במקרים אלה ניתן לרשום את הירושה/הצוואה/הסכם חלוקת העיזבון, ולהכפיף את היורשים [...]

By |2019-12-14T17:59:34+03:00דצמבר 14th, 2019|חדשות המשרד (rss)|

ביטול הסכם מכר בעסקאות נוגדות

בית-המשפט המחוזי בירושלים דן בשאלת ביטול הסכם מכר של שתי חנויות בין צדדים לאחר שהתברר כי החנויות נמכרו כבר לרוכש אחר. מדובר במקרה של מכירת שתי חנויות בירושלים שבוצעה בשנת 2006. החנויות היו רשומות על שם רשות הפיתוח וזכויות המוכר (להלן: "המנוח") במועד מכירת זכויות החכירה שלו היו רשומות בחברה המשכנת. לאחר מכירת הזכויות [...]

By |2022-05-03T21:27:52+03:00אוקטובר 22nd, 2019|חדשות המשרד (rss)|

האם הסכם חלוקת עיזבון הנו עסקה חייבת במס?

עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד בהישג חשוב של משרדנו קיבל לאחרונה מנהל מיסוי מקרקעין בחיפה את עמדת משרדנו כאשר קבע כי הסכם חלוקת העיזבון בין היורשים אינו מהווה עסקה במקרקעין החייבת במס, למרות שמקרקעין נרשמו על שם היורשים בלשכת רישום המקרקעין עוד לפני חתימת הסכם החלוקה בין היורשים. סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כך: "לענין [...]

By |2019-10-15T22:26:40+03:00אוקטובר 15th, 2019|חדשות המשרד (rss)|

תסבוכת משפטית במכירת מבנה מגורים בחיפה

בסכסוך משפטי שעניינו עסקה למכירת מבנה ותיק בעיר חיפה, קבע בית-המשפט המחוזי בעיר, כי רוכש הבניין זכאי להירשם כבעלים של המבנה אשר נרכש מהכנסייה, ובתוך כך נדחתה עמדת הכנסייה שלפיה הסכם המכר מעולם לא נכנס לתוקף מאחר ולא התקבל אישור פורמלי של הוותיקן למכירת הזכויות בנכס. מדובר בסכסוך משפטי שבמרכזו עומד בית ישן מאבן, [...]

By |2019-09-24T20:27:50+03:00ספטמבר 24th, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה