חדשות המשרד (rss)

הודעות תכנוניות

היום פורסמו ברשומות הודעות על הפקדת 2 תכניות באזור תרשיחא: התכנית הראשונה הנה תכנית למזרח תרשיחא (דרומית לכביש תרשיחא - ינוח/כפר ורדים) שמספרה 223-0445148 ועניינה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. התכנית כוללת הארכת דרך לצורך גישה למגרשים, הגדלת השטחים הציבוריים, שינוי קווי הבניין, קביעת גובה הבניינים, ועוד. התכנית השנייה הנה תכנית למערב תרשיחא (כביש [...]

By |2017-10-24T13:29:49+03:00אוקטובר 24th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

זיקת הנאה בקרקע סמוכה

במקרה שהגיע לאחרונה לבית המשפט המחוזי בחיפה, עתרו התובעים לרישום זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין, בשטח רצועה הנמצאת בקרקע השכנים. למעשה, התובעים עתרו לרישום זכות המקרקעין הידועה כזיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין, על מנת לעגן את זכותם לעשות שימוש בשטח הרצועה מכוח הזכות שתירשם לטובתם בטאבו. כידוע, זיקת ההנאה הנה זכות במקרקעין המעוגנת בחוק המקרקעין, [...]

By |2017-09-25T21:14:48+03:00ספטמבר 25th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

הוארך המועד להגשת דיווח לפי חוק מס ריבוי דירות

עורך דין נדאל דאוד בעקבות תגובת המדינה שהוגשה לפני ימים ספורים לבית המשפט העליון בעתירה נגד חוק מס ריבוי דירות (מס דירה שלישית), נדחה פעם נוספת המועד להגשת דיווחים בהתאם לחוק, ונקבע ליום 1.9.2017. לאחר הגשת תגובת המדינה כאמור, ניתנה ביום 27.7.2017 החלטתו של בית המשפט העליון ובה צוין, כי פסק הדין בעניין העתירה כנגד [...]

By |2017-07-30T12:11:33+03:00יולי 30th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

31.7.2017 המועד האחרון להגשת דיווחים

לתשומת לב לקוחות משרדנו: המועד האחרון להגשת דיווחים לפי חוק מס ריבוי דירות הנו 31.7.2017. מס ריבוי דירות הנו מס חדש אשר הוטל על יחיד (תא משפחתי) שבבעלותו שתי דירות וחצי ומעלה (קרי - זכויות בעלות של 249% ומעלה בדירות מגורים). פרטים מלאים של הוראות החוק החדש פורסמו כאן במאמר נפרד. למעשה, החוק קובע כי בשנת [...]

By |2017-07-18T19:32:04+03:00יולי 18th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

ניתנה זכות מעבר לזוג קשישים

עורך דין נדאל דאוד בפסק הדין שניתן רק לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי (מרכז) בלוד נקבע, כי יש להעניק זכות מעבר לתובעים בחלקת השכנים, ולרשום אותה בטאבו, מאחר והם הוכיחו את קיומה של זיקת ההנאה מכוח שנים בהתאם לסעיף 94 לחוק המקרקעין. במקרה זה דובר על זוג קשישים אשר היו עוברים דרך קבע בקרקע של [...]

By |2017-06-17T08:09:22+03:00יוני 13th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

בית המשפט חייב את העירייה לבטל הפקעה

בפסק הדין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) בלוד, הורה בית המשפט לעיריית פתח תקווה לבטל את ההפקעה ולמכור את הקרקע לבעלים המקורי. מדובר במקרה שבו הופקעה, בשלהי שנות ה-90, קרקע המיועדת למגורים ע"י עיריית פתח תקווה, במטרה להקים מוסדות ציבור במקום. במסגרת אותה הפקעה, נחתם הסכם בין העירייה לבין הבעלים בדבר חילופי [...]

By |2017-06-17T08:10:30+03:00מאי 31st, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מבזק מקצועי בעניין רכישת דירה מקבלן

עורך הדין נדאל דאוד בתיקון חדש לחוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 (להלן: "חוק המכר להבטחת השקעות") נקבע, כי היזם פטור מהנפקת ערבות בנקאית (ערבות חוק המכר) לרוכש הדירה בגין רכיב המע"מ. ההסדר הקיים: כידוע, בעקבות 'פרשת חפציבה' מלפני למעלה מעשר שנים, הוסף לחוק המכר להבטחת השקעות הסדר מיוחד המגן על כספי [...]

By |2019-03-03T10:37:04+03:00מאי 23rd, 2017|חדשות המשרד (rss)|

הארכת מועד לתיקון שומת מס לפי סעיף 85 לחוק

עורך הדין נדאל דאוד במקרה שהגיע לאחרונה לשולחנה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי תל-אביב, נדונה השאלה הבאה: האם ניתן להאריך את המועד לתיקון שומת מס הרכישה מן הנימוק, כי נפלה טעות הנובעת מייעוץ משפטי שגוי שקיבלו הנישומים, ואשר הביא לחיוב גבוה במס רכישה, אם לאו? ועדת הערר קבעה, כי [...]

By |2017-06-17T08:15:13+03:00מאי 20th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

חיוב בארנונה כשאין סיווג

עורך דין נדאל דאוד בפסק הדין תקדימי שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט העליון נקבע, כי כל נכס מקרקעין חייב בארנונה, גם במקרה שבו לא קיים סיווג כלשהו לנכס בהתאם לצו הארנונה הקיים. כלומר, אי קיומו של סיווג רלוונטי, אינו פוטר את המחזיק מתשלום ארנונה. פסק הדין התקדימי שניתן, עסק במקרה של חברה פרטית המחזיקה בלול [...]

By |2017-06-17T08:16:34+03:00מאי 17th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מונתה רשמת חדשה בלשכת רישום המקרקעין נצרת

ביום 10.5.2017 פורסמה הודעה רשמית על מינויה של איילת קלפון כרשמת לשכת רישום המקרקעין בנצרת, במקומו של אסף קוריס. תפקידו של רשם המקרקעין הנו חשוב ביותר, כאשר העניינים הנתונים לסמכותו הנם רישום עסקאות, רישום הערות על המקרקעין, ניהול הפנקסים בלשכת רישום המקרקעין שעליה הוא ממונה, פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה, תיקון טעויות סופר שנפלו [...]

By |2017-05-24T19:56:05+03:00מאי 14th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

ההסכם עם הרשות המקומית, תקף?

עורך דין נדאל דאוד בפסק-דין של בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) אשר ניתן לאחרונה בעניין הסכם שנחתם עם עיריית ראשון לציון והועדה המקומית לתכנון ולבניה, נקבע, כי שינוי מדיניות של הרשות המקומית יכולה להיחשב עילה מספקת להשתחררות מהסכם החתום על-ידה. במקרה זה דובר על הסכם בין חברה יזמית לבין עיריית ראשון לציון והועדה המקומית, הנוגע [...]

By |2017-06-17T08:17:18+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

אישור תיקון לחוק התכנון והבניה

לאחרונה אישרה הכנסת תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה (חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017), שבמסגרתו ניתנה סמכות מפורשת למוסדות התכנון הדנים בתכניות לדרוש ממגישיהן לחתום על כתבי שיפוי מפני תביעות ירידת ערך המוגשות על-ידי הרשאים להגישן, בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כתנאי להפקדת התכניות המוגשות או אישורן. בנוסף, נקבעו במסגרת תיקון מס' 115 [...]

By |2017-05-11T22:06:26+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מגרש לבניה עצמית במעלות תרשיחא (1.5.2017)

הבוקר (1.5.2017) פרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מכרז למגרש אחד לבניה עצמית במעלות תרשיחא. המגרש נמצא בשכונת הבנים בתרשיחא וניתן לבנות עליו 2 יחידות דיור צמודי קרקע בבניה עצמית, והוא מיועד לבני מקום חסרי דיור בלבד. בניית 2 יחידות הדיור על המגרש תתבצע בהתאם לתכניות הבניה המאושרות מנ/מק/2507, ג/6953, ג/16653, ג/10778 ובהתאם לתנאים [...]

By |2017-06-17T08:20:51+03:00מאי 1st, 2017|חדשות המשרד (rss)|

המדינה חויבה לשלם פיצויי הפקעה בשלב מוקדם

בהחלטה חשובה שניתנה לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, התקבלה הבקשה למתן פסק דין חלקי כנגד המדינה, ולמעשה היא תחויב לשלם פיצויי הפקעה חלקיים על סך של כ- 600,000 ש"ח. מדובר במקרה של הפקעת קרקעות בלב העיר כרמיאל, שבעקבותיה הוגשה התביעה לפיצויי ההפקעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת התביעה, טענה המדינה כי לנוכח הצעת החוק החדשה המונחת [...]

By |2017-06-17T08:19:43+03:00אפריל 24th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

עדכון מדרגות מס רכישה

לאחרונה עודכנו מדרגות מס הרכישה, והמשמעות היא הפחתה בסכום המס. להלן יפורטו מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה (בתקופה שבין 16.1.2017 לבין 15.1.2018): עד שווי 1,623,132 ₪ – לא ישולם מס. על החלק שבין 1,623,132 ₪ לבין 1,925,460 ₪ – ישולם מס בגובה 3.5%. על החלק שבין 1,925,460 ₪ לבין 4,967,445 ₪ – ישולם [...]

By |2017-04-26T13:11:40+03:00אפריל 9th, 2017|חדשות המשרד (rss)|
דילוג לתוכן