מאמרים משפטיים

בית-המשפט העליון הפחית במאות מיליוני ₪ את הפיצוי על הפקעת קרקע

לפני ימים אחדים (7.7.2022) פרסם בית-המשפט העליון את פסק-הדין החשוב הדן בשאלה כיצד מחשבים פיצויי הפקעה. פסק-הדין שהשתרע על פני 45 עמודים עסק בכ- 200 ערעורים שהגישה המדינה על פסקי-הדין של בתי-המשפט המחוזיים. בתי-המשפט המחוזיים קבעו את אופן חישוב הפיצויים בגין הפקעuת שבוצעו במהלך שנות ה- 50, ה-60 וה-70 של המאה העשרים. רוב ההפקעות בוצעו [...]

By |2022-07-18T10:25:21+03:00יולי 18th, 2022|מאמרים משפטיים|

כיצד מחושב מס רכישה ברכישת מגרש של המינהל?

לכל עסקת מקרקעין יש היבט של מיסוי (מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה וכו'). בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, על הצדדים לעסקה להגיש דיווח למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר. הדיווח כאמור כולל גם חישוב של מס השבח ומס הרכישה כפי שהצדדים מחשבים. במאמר זה נתמקד בשאלה כיצד מחושב מס הרכישה [...]

על פירוק שיתוף במקרקעין

מאת עו"ד ונוטריון נדאל דאוד הבעלות במקרקעין יכולה להיות משותפת של מספר שותפים במקום בעלים יחיד. במקרה שמדובר בבעלים יחיד של מגרש, הרי מתקיימים יתרונות רבים שלא מתקיימים במקרה של שיתוף במקרקעין. כך למשל, אפשרויות הניצול לא דורשות הסכמה של שותפים אחרים בנכס, כמו כן השווי של הזכויות בעת מכירת חלק ממגרש אינו זהה לשווי [...]

פטור מס שבח והקלה במס רכישה עבור דירה שנייה

פטור ממס שבח ומס רכישה מופחת ברכישת דירת מגורים שנייה עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד כללי – מס שבח ומס רכישה עם ביצוע עסקת מקרקעין (מכירה או רכישה של דירת מגורים, קרקע לבניה, קרקע חקלאית, משק חקלאי או כל נכס נדל"ן אחר) חלה על הצדדים לעסקה חובה לדווח על העסקה למשרד מיסוי מקרקעין בתוך 30 [...]

By |2022-08-15T21:20:12+03:00פברואר 10th, 2021|מאמרים משפטיים|

מכרז חדש בתרשיחא

מכרז חדש בתרשיחא בימים האחרונים פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרז חדש (מספר צפ/171/2020) בנוגע ל- 8 מגרשים לבניה דו-משפחתית בתרשיחא. בהתאם לפרסום, ניתן להגיש הצעות לחתימה על הסכם חכירה ל- 98 שנים. המגרשים שבמכרז מיועדים לבניית 16 יחידות דיור צמודות קרקע (קרי – בשיטת בנייה נמוכה באופן עצמאי). היקף זכויות הבניה בכל מגרש ושטח המגרשים הנם בהתאם לתכנית ג/11610 [...]

By |2020-08-20T08:26:12+03:00אוגוסט 20th, 2020|מאמרים משפטיים|

הפחתה במס רכישה של דירות מגורים

ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות החוק להפחתת מדרגות מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים נוספת. לפני החוק מדרגות מס הרכישה היו 8% על רכישת דירת מגורים בשווי המגיע ל- 5,340,425 ועל היתרה מס בגובה 10%. התיקון קובע כי המדרגות החדשות יהיו כדלקמן: עד שווי 1,292,280 ש"ח - 5%. על החלק שבין 1,292,280 ש"ח - 3,876,835 ש"ח [...]

By |2020-07-31T22:49:37+03:00יולי 31st, 2020|מאמרים משפטיים|

רישום בית משותף

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד כללי - מהו בית משותף ומהן יתרונותיו? רישום בית משותף הנו פעולה משפטית חשובה שמטרתה להסדיר ולרשום את הזכויות בחלקים שונים של הבניין (בין אם בניין מגורים ובין אם מדובר בבניין מסחרי או אחר), בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). למעשה כיום, קיימים בניינים רבים שאינם רשומים כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין [...]

By |2021-04-08T13:27:43+03:00אוגוסט 21st, 2019|מאמרים משפטיים|

התפקיד של הנוטריון ברכישת דירת מגורים

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד רכישת דירת מגורים (בין אם דירה חדשה מקבלן ובין אם דירה יד שנייה) הנה פעולה משפטית מורכבת אשר דורשת ליווי צמוד של עורך-דין העוסק בתחום דיני המקרקעין בכלל ובעסקאות נדל"ן בפרט. לרוב, רוכשי דירות רבים סבורים כי ניתן לחתום על הסכם לרכישת דירה - ובמיוחד כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן - [...]

By |2019-07-29T13:03:21+03:00יולי 29th, 2019|מאמרים משפטיים|

הקבלן איחר במסירת הדירה? החוק מחייב אותו לשלם לרוכש פיצויים

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד אחת הסוגיות המשמעותיות בכל עסקת נדל"ן הנה המועד שבו תימסר החזקה בנכס הנמכר לרוכש, משום שלרוב, מועד המסירה ותשלום יתרת התמורה, נקבע לנוכח קיומה של עסקת נדל"ן מקבילה שהמוכר או הקונה מבצעים. כך למשל, אם המוכר מתכוון לרכוש דירה חדשה/חלופית במקום הדירה הנמכרת, אזי סביר שיתאים את מועדי קבלת התמורה [...]

By |2019-07-24T10:44:53+03:00יולי 24th, 2019|מאמרים משפטיים|

הערת האזהרה כבר אינה בטוחה?

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד חתימה על הסכם לרכישת דירת מגורים חדשה מקבלן, הנה פעולה משפטית שדורשת בחינה מקדימה מעמיקה בטרם ביצועה, שהרי יש לפעולה השלכות מרחיקות לכת על רוכשי הדירות. לרוב, רוכשי הדירות סבורים כי החתימה על הסכם לרכישת דירה מקבלן אינה מחייבת התקשרות עם עורך-דין מקרקעין הבקיא בתחום, שהרי הם חושבים (בטעות) שעורך-הדין [...]

By |2019-07-19T11:37:43+03:00יולי 18th, 2019|מאמרים משפטיים|

עוה"ד של הקבלן אינו עוה"ד של רוכש הדירה

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד […]

תרגום נוטריוני

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד מהו התרגום הנוטריוני? התרגום הנוטריוני הנו חיוני ביותר, במיוחד כאשר הדבר נוגע למסמכים רשמיים של רשויות המדינה ו/או של מוסדות ציבוריים אחרים אשר מוצגים במדינות זרות. כידוע, רוב המסמכים והתעודות המונפקים במדינת ישראל, מונפקים בשפה העברית (למשל תעודת לידה, תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודות רפואיות, תעודות אקדמיות, אישורים של מוסדות [...]

ערבויות חוק המכר

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד מאמר בנושא - ערבויות חוק המכר חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 קובע הוראות מיוחדות שמטרתן להבטיח את כספי רוכשי דירות המגורים בפרויקטי מגורים. למעשה, עם חתימה על הסכם לרכישת דירה חדשה מקבלן - להבדיל מרכישת דירה יד שנייה מאדם פרטי (או אף לפעמים חברה) - [...]

צוואה נוטריונית

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד הצוואה הנוטריונית הנה מסמך בעל חשיבות עליונה, והיא שונה מהסוגים האחרים של הצוואות כדוגמת צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות. להלן אסקור את סוגי הצוואות השונים, ואעמוד על הכללים הנוגעים אליהם, ולסיום אתייחס לצוואה הנוטריונית ולשוני בינה לבין סוגי הצוואות האחרים: צוואה בעדים [...]

ייפויי הכוח הנוטריוניים

סוגי ייפויי הכוח הנוטריוניים עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד קיימים שני סוגים של ייפויי כוח שלא ניתן לחתום עליהם ללא נוכחותו של נוטריון; האחד, ייפוי כוח כללי; השני, ייפוי כוח שעניינו עסקת מקרקעין. לעומת שני המקרים הללו, במקרים אחרים מספיקה חתימתו של עורך דין, ולאו דווקא נוטריון. בפועל, ההגבלות על חתימת ייפוי הכוח כאמור נובעות [...]

By |2019-03-03T10:34:18+03:00ינואר 22nd, 2019|מאמרים משפטיים|
עבור למעלה