כיצד רוכשים מגרש? מה ההדגשים לעניין המיסוי?

רכישת מגרש לבנייה בכלל ומגרש מרמ"י בפרט הנה פעולה משפטית מורכבת שיש לה היבטים שונים מבחינה משפטית, תכנונית ומיסויית. ההיבטים כאמור מחייבים בחינה מעמיקה של ההסכמות המסחריות בין הצדדים, בנוסף לבחינת המצב התכנוני של המגרש עצמו ושל סביבתו, וכן בחינת מסלול המיסוי של העסקה (מבחינת המוכר: מס שבח ומבחינת הרוכש: מס רכישה). הדגמה מעשית להדגשים [...]

By |2023-03-02T21:32:30+03:00מרץ 2nd, 2023|

מחיר האישור הנוטריוני

מחיר האישור הנוטריוני נקבע על ידי משרד המשפטים והוא מתעדכן מדי שנה. למעשה, קיימים תעריפים שונים של מחיר האישור הנוטריוני והם תלויים בסוג האישור הנוטריוני המבוקש ובסוג השירות הנוטריוני. כידוע, הנוטריון מוסמך לבצע פעולות שונות כמפורט בהרחבה כאן, והם כוללים בין היתר אימות חתימה על מסמכים משפטיים (כגון ייפוי כוח נוטריוני, אימות חתימה על [...]

By |2023-02-09T00:44:56+03:00פברואר 2nd, 2023||

האם דירה ללא היתר זכאית לפטור ממס שבח?

על השאלה אם דירה ללא היתר נחשבת לדירת מגורים העונה על הגדרת דירת מגורים בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963, קיימת התדיינות רבה וחילוקי דעות עמוקים. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשל"ג-1963 המסדיר את כל הנושא של מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה והפטורים וההנחות של המסים) הוגדרה דירת מגורים כדירה המקיימת שני תנאים חלופיים: דירה [...]

By |2023-02-02T19:23:24+03:00דצמבר 5th, 2022||

מה הם התנאים לפטור ממס שבח?

התנאים לפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים הנם על פניו פשוטים והם יפורטו בקצרה להלן, אולם חשוב כבר כעת לציין, כי בכל תנאי טמון מורכבות שמצריכה התייחסות ספציפית לכל מקרה ומקרה, כפי שיפורט מיד. בטרם פירוט התנאים לפטור ממס שבח חשוב לציין, כי מס שבח הנו מס המוטל על מוכר נכס מקרקעין (כדוגמת דירת [...]

By |2022-11-23T19:15:14+03:00נובמבר 23rd, 2022|

מהי הצהרה על מכירת דירה?

הצהרה על מכירת דירה הצהרה על מכירת דירה או רכישת דירה (או כל נכס מקרקעין אחר) חייבת להיות מוגשת למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי למקום הנכס. הגשת ההצהרה הנה חובה החלה הן על המוכר והן על הקונה, בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, והיא חייבת להיות מוגשת בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר. בפועל [...]

By |2022-11-16T20:21:56+03:00נובמבר 16th, 2022|

מס שבח ליניארי מהו?

מס שבח ליניארי הנו מס מופחת המטיב עם בעלי דירות מגורים במקרים מסוימים. בעקבות תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, יחיד תושב ישראל שאינו נהנה מפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה בהתאם לסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה זכאי לקבלת פטור חלקי בדרך של חישוב מס ליניארי. חישוב מס שבח ליניארי, או במילים [...]

By |2022-11-12T17:26:51+03:00נובמבר 12th, 2022||

מס על זכויות בניה. מתי וכיצד?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 הנו המסגרת החוקית המסדירה את ההיבט המיסויי של עסקאות מקרקעין. במסגרת החוק נקבעו הפטורים השונים המגיעים בגין מכירת דירת מגורים, כאשר קיימים סוגים שונים של פטורים שפירטנו במאמר נפרד. כאן נבקש להתייחס לעניין הפטור ממס על זכויות בנייה, כאשר מדובר בדירת מגורים שיש לה זכויות בניה. בטרם נבהיר את [...]

By |2022-10-28T12:15:08+03:00אוקטובר 28th, 2022||

האם ניתן למכור חלק מסוים מחלקה/ממקרקעין?

מכירת חלק מסוים ממקרקעין מותנית בהסכמת יתר השותפים בחלקה. כאשר קיימת בעלות משותפת (בעלות משאע), הבעלות של כל אחד מהשותפים נפרסת על כל גרגיר וגרגיר משטח החלקה. כלומר, בכל מ"ר בחלקה יש לשותפים זכויות, והכל בהתאם לגודל זכותו של כל אחד ואחד מהשותפים. בפסק-דין שניתן על-ידי בית-המשפט העליון בירושלים נידונה שאלת תוקפה של עסקת [...]

By |2022-10-05T12:42:01+03:00אוקטובר 5th, 2022||

איך מחשבים מס שבח? והאם ניתן לקבל פטור ממס שבח?

מס שבח מס השבח הנו אחד מסוגי המס שמשולמים לרשות המסים לאחר חתימה על עסקת מקרקעין. מדובר במס בגין רווח ההון במכירת מקרקעין (למשל דירה), המחושב כהפרש שבין המחיר של מכירת הדירה לבין המחיר של קניית הדירה (או כל נכס מקרקעין אחר). במסגרת חישוב המס, יש לקחת בחשבון את הפרשי המדד וכן את הניכויים [...]

By |2022-07-11T14:37:38+03:00יולי 11th, 2022|

כיצד מחושב מס רכישה ברכישת מגרש של המינהל?

לכל עסקת מקרקעין יש היבט של מיסוי (מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה וכו'). בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, על הצדדים לעסקה להגיש דיווח למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר. הדיווח כאמור כולל גם חישוב של מס השבח ומס הרכישה כפי שהצדדים מחשבים. במאמר זה נתמקד בשאלה כיצד מחושב מס הרכישה ברכישת מגרש [...]

מה הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין?

הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין מקורו בסעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, הקובע כי כל מוכר וקונה נכס מקרקעין (לרבות רוכש דירת מגורים חדשה מקבלן) להגיש דיווח על המכירה והרכישה בתוך 30 ימים מיום חתימת הסכם המכר/הסכם הרכישה. כלומר, חלה חובה הן על המוכר/ת והן הרוכש/ת להגיש הצהרה/דיווח למשרד מיסוי מקרקעין במחוז [...]

By |2022-05-03T21:11:54+03:00מאי 3rd, 2022|

מהם שירותי הנוטריון?

שירותי הנוטריון שמעניק משרדנו הנם מגוונים וכוללים, בין היתר, את השירותים שלהלן: אימות חתימה על מסמכים: לרבות ייפוי כוח נוטריוני כדוגמת ייפויי הכוח לנטילת משכנתא מהבנקים. אימות חתימת קטין. אישור ליציאת קטין לחו"ל. אישור שהחותם על המסמך בשם זולתו (לרבות חתימה בשם חברה), היה מוסמך לכך. אישור נכונות העתק של מסמכים. אישור תצהירים והצהרות. [...]

By |2022-07-06T16:24:53+03:00אפריל 26th, 2022|

מהן הבדיקות לפני רכישת מקרקעין?

בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (דירת מגורים, מגרש או נכס מסחרי), יש לבצע בדיקות מקדמיות. מטרת הבדיקות הנה לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה. כמו כן על מנת לוודאי, כי הנכס הנרכש עונה על כל דרישות הקונה, וכי מצבו המשפטי והתכנוני מצדיק את הערך ששולם עבורו. על כן, נפרט [...]

By |2022-07-06T16:40:24+03:00אפריל 19th, 2022|

האם טיוטת חוזה מחייבת?

השאלה עד כמה טיוטת חוזה הנה מחייבת הנה שאלה שתלוית נסיבות. כעקרון, הסכם שהתגבש לכדי הסכם סופי וחתום – הוא ההסכם המחייב את הצדדים לו. הסכם חתום מקיים למעשה את שני התנאים הכלליים בדיני חוזים: התנאי הראשון הנו קיומה של הצעה; התנאי השני הנו קיומו של קיבול. כאשר מוכח קיומם של שני התנאים המצטברים [...]

By |2022-07-10T09:03:05+03:00אפריל 19th, 2022|

האם כדאי לחתום על זיכרון דברים?

שם המונח "זיכרון דברים" עלול להטעות במקרים רבים. למעשה, ברוב המקרים מדובר בחוזה מחייב לכל דבר ועניין. כלומר, מדובר בהתחייבות מיידית ללא בדיקה יסודית ומלאה של הנכס ולחוזה היא טעות שעלולה לעלות ביוקר במקרים רבים. לעתים קרובות בתי-המשפט, לרבות בית-המשפט העליון, קובעים כי זיכרון דברים הנו הסכם מכר מחייב לכל דבר. שורה תחתונה: ככלל [...]

By |2022-08-26T20:50:44+03:00אפריל 19th, 2022|
עבור למעלה