איך מחשבים מס שבח? והאם ניתן לקבל פטור ממס שבח?

מס שבח מס השבח הנו אחד מסוגי המס שמשולמים לרשות המסים לאחר חתימה על עסקת מקרקעין. מדובר במס בגין רווח ההון במכירת מקרקעין (למשל דירה), המחושב כהפרש שבין המחיר של מכירת הדירה לבין המחיר של קניית הדירה (או כל נכס מקרקעין אחר). במסגרת חישוב המס, יש לקחת בחשבון את הפרשי המדד וכן את הניכויים [...]

By |2022-07-11T14:37:38+03:00יולי 11th, 2022|

כיצד מחושב מס רכישה ברכישת מגרש של המינהל?

לכל עסקת מקרקעין יש היבט של מיסוי (מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה וכו'). בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, על הצדדים לעסקה להגיש דיווח למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר. הדיווח כאמור כולל גם חישוב של מס השבח ומס הרכישה כפי שהצדדים מחשבים. במאמר זה נתמקד בשאלה כיצד מחושב מס הרכישה ברכישת מגרש [...]

מה הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין?

הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין מקורו בסעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, הקובע כי כל מוכר וקונה נכס מקרקעין (לרבות רוכש דירת מגורים חדשה מקבלן) להגיש דיווח על המכירה והרכישה בתוך 30 ימים מיום חתימת הסכם המכר/הסכם הרכישה. כלומר, חלה חובה הן על המוכר/ת והן הרוכש/ת להגיש הצהרה/דיווח למשרד מיסוי מקרקעין במחוז [...]

By |2022-05-03T21:11:54+03:00מאי 3rd, 2022|

מהם שירותי הנוטריון?

שירותי הנוטריון שמעניק משרדנו הנם מגוונים וכוללים, בין היתר, את השירותים שלהלן: אימות חתימה על מסמכים: לרבות ייפוי כוח נוטריוני כדוגמת ייפויי הכוח לנטילת משכנתא מהבנקים. אימות חתימת קטין. אישור ליציאת קטין לחו"ל. אישור שהחותם על המסמך בשם זולתו (לרבות חתימה בשם חברה), היה מוסמך לכך. אישור נכונות העתק של מסמכים. אישור תצהירים והצהרות. [...]

By |2022-07-06T16:24:53+03:00אפריל 26th, 2022|

מהן הבדיקות לפני רכישת מקרקעין?

בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (דירת מגורים, מגרש או נכס מסחרי), יש לבצע בדיקות מקדמיות. מטרת הבדיקות הנה לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה. כמו כן על מנת לוודאי, כי הנכס הנרכש עונה על כל דרישות הקונה, וכי מצבו המשפטי והתכנוני מצדיק את הערך ששולם עבורו. על כן, נפרט [...]

By |2022-07-06T16:40:24+03:00אפריל 19th, 2022|

האם טיוטת חוזה מחייבת?

השאלה עד כמה טיוטת חוזה הנה מחייבת הנה שאלה שתלוית נסיבות. כעקרון, הסכם שהתגבש לכדי הסכם סופי וחתום – הוא ההסכם המחייב את הצדדים לו. הסכם חתום מקיים למעשה את שני התנאים הכלליים בדיני חוזים: התנאי הראשון הנו קיומה של הצעה; התנאי השני הנו קיומו של קיבול. כאשר מוכח קיומם של שני התנאים המצטברים [...]

By |2022-07-10T09:03:05+03:00אפריל 19th, 2022|

האם כדאי לחתום על זיכרון דברים להשכרת דירה?

שם המונח "זיכרון דברים" עלול להטעות במקרים רבים. למעשה, ברוב המקרים מדובר בחוזה מחייב לכל דבר ועניין. כלומר, מדובר בהתחייבות מיידית ללא בדיקה יסודית ומלאה של הנכס ולחוזה היא טעות שעלולה לעלות ביוקר במקרים רבים. שורה תחתונה: לא כדאי לעשות זיכרון דברים להשכרת דירה.

By |2022-04-19T21:47:08+03:00אפריל 19th, 2022|

האם אפשר לבטל הערת אזהרה?

רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם לסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 נחשב כבטוחה בעלת עוצמה ניכרת. באמצעות רישום הערת אזהרה נהנה רוכש הדירה משקט נפשי במשך התקופה שעד השלמת העסקה, שהרי ההערה מבטיחה את זכויותיו ומזהירה את צד ג' מהתקשרות עם הרוכש בעסקה נוגדת. לעומת זאת, ביטול הערת אזהרה אפשרית במקרים מסוימים. הערת [...]

By |2022-07-06T17:25:43+03:00אפריל 19th, 2022|

מאיזה סכום משלמים מס על השכרת דירה?

ככל שלא מדובר בעוסק, אם ההכנסה משכירות אינה עולה על כ- 5,000 ₪ לחודש, אזי לא משלמים מס כלל. מובהר, כי סכום זה מתעדכן מדי שנה ולכן יש לעקוב. כל הכנסה משכירות העולה על הסכום כאמור ישולם בגינה מס לפי מדרגות המס שלא מיגיעה אישית.

By |2022-04-19T21:51:10+03:00אפריל 19th, 2022|

האם יש מס רכישה על דירה ראשונה?

כן, יש מס רכישה על דירה ראשונה. אבל ככל שמדובר בדירה ראשונה שהשווי שלה הוא עד סכום של כ- 1747,000 ₪ (נכון לינואר 2022), אזי לא ישולם מס רכישה. יחד עם זאת, כאשר שווי הדירה הנו מעל לשווי הנ"ל, גם אם מדובר בדירה יחידה, יחויב הרוכש במס רכישה. בקישור הזה ניתן לערוך חישוב של מס [...]

By |2022-04-19T21:39:57+03:00אפריל 19th, 2022|

האם הקבלן חייב לציין את שטח הדירה החדשה בחוזה המכר?

בוודאי. בשנת 2008 נכנס לתוקף תיקון חדש לחוק המכר (דירות) שבמסגרתו נקבעה חובה לציין את שטח הדירה במפרט הטכני. חשוב לציין, כי הקבלן מחויב למסור לקונה (או לעורך הדין של הקונה) את המפרט הטכני ואת יתר המסמכים הנלווים לחוזה המכר, לפני חתימה על החוזה, לצורך בדיקתם.

By |2021-06-25T11:08:27+03:00יוני 25th, 2021|

כיצד להבטיח את כספי ברכישת דירה?

שאלה זו תלויה בסוג של הדירה הנרכשת. למעשה קיים הבדל במנגנונים של הבטחת כספי הרוכש כאשר מדובר בדירה חדשה מקבלן לעומת דירה יד שנייה. בעת רכישת דירה מקבלן, החוק קובע בטחונות קונקרטיים שעל הקבלן/היזם להעניק לקונה. בטחונות אלה הנם חלופיים והקבלן/היזם רשאי לבחור ביניהם. בהתאם לכך, על עורך-הדין המייצג את הקונה ברכישה מקבלן לבדוק [...]

By |2021-06-30T10:39:53+03:00יוני 25th, 2021|

האם עורך-הדין של הקבלן מייצג גם את הקונה?

לא. קיימת טעות נפוצה בקרב חלק מרוכשי דירות קבלן (דירה חדשה) שלפיה עורך-הדין של הקבלן הנו עורך-הדין שלהם (!). חשוב להבהיר ולהדגיש היטב: עורך-הדין של הקבלן הנו מייצג אך ורק את הקבלן ושומר על האינטרסים של הקבלן בלבד. אותו עורך-דין מנסח את החוזה הראשוני ואת יתר מסמכי הלוואי המועברים לרוכשי הדירות. כלומר, התפקיד שלו [...]

By |2021-06-30T10:38:58+03:00יוני 25th, 2021|

אני קונה דירה ורוצה לדעת מה גובה שכר הטרחה של עורך-הדין?

בכל רכישה של דירה, אמורים לייצג שני עורכי-דין: אחד מטעם המוכר והשני מטעם הקונה. שכר הטרחה של עורך-הדין המייצג (את המוכר או את הקונה) לא נקבע בחוק. יחד עם זאת קיים נוהג שלפיו שכר הטרחה הממוצע הנהוג בשוק נע בין 0.75% משווי המכירה לבין 1.75% ולפעמים 2 % משווי המכירה.

By |2021-06-25T11:06:57+03:00יוני 25th, 2021|

האם שכר הטרחה של עורך דין מקרקעין בקניית דירה מוגבל ל- 0.5% משווי הדירה?

מדובר בטעות נפוצה בקרב הציבור. בעת רכישת דירה חדשה מקבלן נדרש הקונה לשלם שכ"ט לעורך-הדין של הקבלן בגובה של 0.5% ממחיר הדירה או סך של כ- 5,000 ש"ח (לפי הנמוך מביניהם). אותו עורך-דין מייצג את הקבלן בלבד והוא מחויב כלפי קונה הדירה אך ורק ברישום הדירה בטאבו ולא מעבר לכך. כלומר תשלום שכר הטרחה [...]

By |2021-06-30T10:38:17+03:00יוני 25th, 2021|
עבור למעלה