שכר הטרחה של עורך דין מקרקעין המייצג ברכישה או במכירה של דירה או כל נכס מקרקעין אחר הנו השכר המוסכם בין הצדדים אולם קיים טווח הנהוג בתחום המקרקעין. בכל רכישה או מכירה של דירה, אמורים לייצג שני עורכי-דין: אחד מטעם המוכר והשני מטעם הקונה. שכה"ט של עורך-הדין המייצג (את המוכר או את הקונה) לא נקבע בחוק. יחד עם זאת קיים נוהג שלפיו שכר הטרחה הממוצע הנהוג בשוק נע בין 0.75% משווי המכירה לבין 1.75% ולפעמים 2 % משווי המכירה. יש לציין, כי עורך הדין המייצג בעסקת מקרקעין אמור לבצע בדיקות משפטיות ותכנוניות, ניסוח הסכם המכר, בדיקת מסלולי המס השונים, דיווח למשרד מיסוי מקרקעין ורישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

חשוב לציין, כי שכה"ט כאמור הנו שכר הטרחה שעורך דין מקרקעין מנוסה מקבל לצורך ייצוג בהליך המכירה או הרכישה של הדירה או כל נכס מקרקעין אחר. שכ"ט זה נקבע על בסיס המורכבות של עסקת מקרקעין שעורך דין מקרקעין מנוסה אמור להכיר את פרטיה לעומק. יחד עם זאת קיימים עורכי דין שאינם עוסקים בתחום המקרקעין שמקבלים שכר טרחה נמוך מהטווח המצוין לעיל.