כל עסקת מקרקעין חייבת בדיווח למשרד מיסוי מקרקעין המחוזי שבו נמצאים המקרקעין מושא העסקה. במקרה של העברה ללא תמורה – כמו כל עסקת מקרקעין אחרת – יש לבחון היטב את שאלת המס. ככלל, העברה ללא תמורה הנה עסקת מכר לכל דבר וחלים עליה מס שבח ומס רכישה. במקרה של העברה במתנה מאח לאחיו, קיים פטור מלא ממס שבח באותם מקרים שבהם הנכס התקבל מההורים (במתנה או בירושה). לכן, יש להוכיח למנהל מיסוי מקרקעין כי הזכויות התקבלו מההורים.