התשובה לשאלה אם הקבלן מחויב לציין את שטח הדירה החדשה הנה חשובה ביותר לנוכח המציאות הקיימת כיום. בשנת 2008 נכנס לתוקף תיקון חדש לחוק המכר (דירות) שבמסגרתו נקבעה חובה לציין את שטח הדירה במפרט הטכני. חשוב לציין, כי הקבלן מחויב למסור לקונה (או לעורך הדין של הקונה) את המפרט הטכני ואת יתר המסמכים הנלווים לחוזה המכר, לפני חתימה על החוזה, לצורך בדיקתם.

על הגנות נוספות על רוכש דירה מקבלן ניתן לקרוא כאן או כאן.