השאלה עד כמה טיוטת חוזה הנה מחייבת הנה שאלה שתלוית נסיבות. כעקרון, הסכם שהתגבש לכדי הסכם סופי וחתום – הוא ההסכם המחייב את הצדדים לו. הסכם חתום מקיים למעשה את שני התנאים הכלליים בדיני חוזים: התנאי הראשון הנו קיומה של הצעה; התנאי השני הנו קיומו של קיבול. כאשר מוכח קיומם של שני התנאים המצטברים הנ"ל, אזי הסכם המכר מחייב את הצדדים לחוזה. יחד עם זאת, הצדדים למשא ומתן אמורים לנהלו בתום לב מלא לאורך כל הדרך. לכן, החל מתחילת המשא ומתן בין הצדדים ועד לחתימת החוזה ביניהם, ובמיוחד בעת ניסוח טיוטת החוזה, על הצדדים להתנהל באופן הוגן, תם לב ולמנוע הטעיות על ידי אי גילוי פרטים מהותיים הקשורים להסכם המתגבש. בהתאם לכך, במידה ואחד הצדדים להסכם ניהל את המשא ומתן בחוסר תום לב, ייתכן שהדבר מקים עילת תביעה נגדו שמאפשרת במקרים מסוימים ביטול של הסכם המכר על-ידי בית-המשפט המוסמך. בכל אופן, ככל שמדובר במשא ומתן בנוגע לניסוח של הסכם – ובפרט בתחום המקרקעין – מומלץ לנהל אותו באמצעות עורך-דין העוסק הבקיא בתחום.

יש לציין, כי בכל הנוגע לתחום המקרקעין, חוזה מכר או חוזה רכישה של מקרקעין (דירת מגורים, מגרש, נכס מסחרי וכו') או פרויקט בניה כמו תמ"א 38 או פינוי בינוי או עסקת קומבינציה, מדובר בסוגי חוזים שיש להם השלכות כספיות משמעותיות על הצדדים. לרוב, רכישת דירת מגורים הנה העסקה היקרה והמשמעותית ביותר שמבצע אדם סביר לאורך חייו. על כן, קיימת חשיבות רבה בבחירת עורך דין מנוסה שתחום עיסוקו הנו מקרקעין/עורך דין נדל"ן אשר יוכל לייצג בהליך המכירה או הרכישה על בסיס ניסיונו המוכח בתחום, לרבות במסגרת הליך המשא ומתן בין הצדדים וניסוח הטיוטה של חוזה המכר.