שם המונח "זיכרון דברים" עלול להטעות במקרים רבים. למעשה, ברוב המקרים מדובר בחוזה מחייב לכל דבר ועניין. כלומר, מדובר בהתחייבות מיידית ללא בדיקה יסודית ומלאה של הנכס ולחוזה היא טעות שעלולה לעלות ביוקר במקרים רבים. לעתים קרובות בתי-המשפט, לרבות בית-המשפט העליון, קובעים כי זיכרון דברים הנו הסכם מכר מחייב לכל דבר. שורה תחתונה: ככלל לא כדאי לערוך זיכרון דברים בטרם חתימה על הסכם מפורט, ויש להתייעץ עם עורך-דין מקרקעין בטרם חתימה כאמור.