ייצוג שני הצדדים לחוזה ככלל הנו אפשרי. יחד עם זאת, מומלץ לכל אחד מהצדדים להיות מיוצג על-ידי עורך דין מקרקעין מטעמו. במילים אחרות: הייצוג הכפול אפשרי אך לא מומלץ בשום אופן. עסקת מקרקעין הנה עסקה מורכבת ודורשת בקיאות ומומחיות. עורך דין מקרקעין שעוסק בתחום, מייצג את האינטרסים של הלקוח שלו ולכן יהיה חשש לניגוד עניינים אם עורך-הדין מייצג גם את המוכר וגם את הקונה.

חשוב להדגיש, כי הליך מכירת/רכישת דירה דורש ניהול משא ומתן, ניסוח הסכם מכר הכולל בטוחות ראויות, בדיקת ההיבט המיסויי של העסקה, דיווח לרשות המסים ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

במקרה שבו ייקלעו הצדדים לסכסוך אודות פרשנות חוזה המכר, בין אם במהלך ביצוע החוזה ובין אם לאחר מכן, אותו עורך דין יהיה מנוע מייצוג הצדדים, ולכן הם נדרשים לשכור את שירותיהם של עורכי דין אחרים מטעמם.

בסיכומו של דבר, ייצוג שני הדברים לחוזה אינו מומלץ אם כי ככלל הנו אפשרי.