הבטחת כספי התמורה שמשלם הקונה תלויה בטיב העסקה. למעשה קיים הבדל במנגנונים של הבטחת כספי הרוכש כאשר מדובר בדירה חדשה מקבלן לעומת דירה יד שנייה.

בעת רכישת דירה מקבלן, החוק קובע בטחונות קונקרטיים שעל הקבלן/היזם להעניק לקונה. בטחונות אלה הנם חלופיים והקבלן/היזם רשאי לבחור ביניהם. בהתאם לכך, על עורך-הדין המייצג את הקונה ברכישת דירה חדשה מקבלן לבדוק היטב את סוג הבטוחה שהקבלן/היזם מעניק במסגרת העסקה בהתאם לחוק, ובהתאם לכך לדרוש את קבלת הבטוחה הטובה ביותר בנסיבות העניין. בין הבטחונות שקובע החוק נכללים: הערת אזהרה, ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, ועוד. כאן ניתן לעיין במדריך המלא לרוכש דירה מקבלן שפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

לעומת זאת, ברכישת דירה יד שניה, הבטוחה המרכזית והחשובה הנה רישום הערת אזהרה מיד לאחר חתימת הסכם המכר. ביטולה של הערת האזהרה מתאפשר רק במקרים מסוימים, כפי שניתן לראות במאמר שפורסם באתר כאן. בנוסף לכך, חשוב מאוד לקבוע לוח תשלומים מתאים הכולל גם סכומים שיופקדו לחשבון נאמנות על מנת להבטיח את תשלומי המסים החלים על המוכר.

בכל מקרה, הבטחת כספי התמורה של הקונה הנה אחת הסוגיות החשובות ביותר שעל עורך-הדין המייצג לדאוג להן בכל עסקת מקרקעין. לכן מומלץ להתייעץ עם עורך-דין מקרקעין שיש לו ניסיון עשיר בתחום ומודע לכל הפרטים הכרוכים בעניין.