רכישת מגרש לבנייה בכלל ומגרש מרמ"י בפרט הנה פעולה משפטית מורכבת שיש לה היבטים שונים מבחינה משפטית, תכנונית ומיסויית. ההיבטים כאמור מחייבים בחינה מעמיקה של ההסכמות המסחריות בין הצדדים, בנוסף לבחינת המצב התכנוני של המגרש עצמו ושל סביבתו, וכן בחינת מסלול המיסוי של העסקה (מבחינת המוכר: מס שבח ומבחינת הרוכש: מס רכישה). הדגמה מעשית להדגשים הנדרשים ניתן למצוא כאן.