ככל שלא מדובר בעוסק, אם ההכנסה משכירות אינה עולה על כ- 5,000 ₪ לחודש, אזי לא משלמים מס כלל. מובהר, כי סכום זה מתעדכן מדי שנה ולכן יש לעקוב. כל הכנסה משכירות העולה על הסכום כאמור ישולם בגינה מס לפי מדרגות המס שלא מיגיעה אישית.