מס שבח ליניארי מהו?

מס שבח ליניארי הנו מס מופחת המטיב עם בעלי דירות מגורים במקרים מסוימים. בעקבות תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, יחיד תושב ישראל שאינו נהנה מפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה בהתאם לסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה זכאי לקבלת פטור חלקי בדרך של חישוב מס ליניארי.

חישוב מס שבח ליניארי, או במילים אחרות מס מוטב, הנו חישוב המטיב עם הנישום ומוריד באופן משמעותי את גובה המס, בהתאם לתקופת בעלותו של הנישום/הבעלים על הנכס הנמכר, והכל כפי שנתאר מייד.

סעיף 48א(ב1)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כך: "נרכש הנכס לאחר יום התחילה יחויבו השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי, במס, בהתאם להוראות פסקה (1)(ב) ו-(ג)".

חישוב מס שבח ליניארי מוטב נועד להגן על אנשים שרכשו דירת מגורים, לפני ביטול הפטור ממס שבח שהיה קיים לפני תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר אפשר מכירת דירת מגורים בפטור ממס שבח כל ארבע שנים. תיקון זה אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2014 ביטל כאמור את הפטור הישן על מכירת דירה כל ארבע שנים, ולכן על מנת לא לפגוע במי שבבעלותו דירות ונמנע מהם למכור בפטור שהיה קיים, התיקון אפשר להם לקבל פטור ממס שבח בגין התקופה עד 1.1.2014.

כלומר, סעיף 48א(ב1)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מס השבח ישולם על ידי המוכר באופן יחסי, בגין תקופת השבח שהחלה ביום 1.1.2014 ועד יום המכירה. כל תקופת השבח ההיסטורית, מאז יום הרכישה ועד ליום 1.1.2014 תהיה פטורה ממס שבח באופן מלא.

במילים אחרות, שיעור מס השבח לדירות מגורים אשר נרכשו לפני 1.1.2014 יחושב כדלקמן:

  • על השבח הריאלי שנצבר מיום רכישת דירת המגורים ועד ליום 1.1.2014 – יחול מס שבח בשיעור 0%.
  • על השבח הריאלי שנצבר מיום 1.1.2014 ועד יום המכירה – יחול מס שבח בשיעור 25%.

מובן הוא, כי ככל שתקופת השבח הנה ארוכה יותר. כלומר אם דירת המגורים נרכשה הרבה לפני 1.1.2014, אזי ההטבה שניתנת לבעל הדירה הנה משמעותית יותר, משום שבתקופה הנפרסת מיום הרכישה ועד 1.1.2014 קיים פטור מלא ממס שבח, ורק בתקופה המאוחרת, אשר מתחילה מיום 1.1.2014 ועד ליום המכירה קיים מס שבח בשיעור של 25% מהשבח/רווח שנצבר.

חשוב לסייג ולציין, כי תקרת הפטור ממס שבח הנה כ- 4.6 מיליון ₪ (נכון לשנת 2022), וכי במקרה של מכירת דירת מגורים בסכום הגבוה מהתקרה, יחול מס על ההפרש ורק הסכום עד 4.6 מיליון ₪ יהיה פטור ממס.

***

לקבלת ייעוץ בנושא – השאירו הודעה כאן או התקשרו למספר 054-6858666.

By |2022-11-12T17:26:51+03:00נובמבר 12th, 2022||
עבור למעלה