מחיר האישור הנוטריוני

מחיר האישור הנוטריוני נקבע על ידי משרד המשפטים והוא מתעדכן מדי שנה. למעשה, קיימים תעריפים שונים של מחיר האישור הנוטריוני והם תלויים בסוג האישור הנוטריוני המבוקש ובסוג השירות הנוטריוני. כידוע, הנוטריון מוסמך לבצע פעולות שונות כמפורט בהרחבה כאן, והם כוללים בין היתר אימות חתימה על מסמכים משפטיים (כגון ייפוי כוח נוטריוני, אימות חתימה על [...]

By |2023-02-09T00:44:56+03:00פברואר 2nd, 2023||

האם דירה ללא היתר זכאית לפטור ממס שבח?

על השאלה אם דירה ללא היתר נחשבת לדירת מגורים העונה על הגדרת דירת מגורים בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963, קיימת התדיינות רבה וחילוקי דעות עמוקים. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשל"ג-1963 המסדיר את כל הנושא של מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה והפטורים וההנחות של המסים) הוגדרה דירת מגורים כדירה המקיימת שני תנאים חלופיים: דירה [...]

By |2023-02-02T19:23:24+03:00דצמבר 5th, 2022||

מס שבח ליניארי מהו?

מס שבח ליניארי הנו מס מופחת המטיב עם בעלי דירות מגורים במקרים מסוימים. בעקבות תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, יחיד תושב ישראל שאינו נהנה מפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה בהתאם לסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה זכאי לקבלת פטור חלקי בדרך של חישוב מס ליניארי. חישוב מס שבח ליניארי, או במילים [...]

By |2022-11-12T17:26:51+03:00נובמבר 12th, 2022||

מס על זכויות בניה. מתי וכיצד?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 הנו המסגרת החוקית המסדירה את ההיבט המיסויי של עסקאות מקרקעין. במסגרת החוק נקבעו הפטורים השונים המגיעים בגין מכירת דירת מגורים, כאשר קיימים סוגים שונים של פטורים שפירטנו במאמר נפרד. כאן נבקש להתייחס לעניין הפטור ממס על זכויות בנייה, כאשר מדובר בדירת מגורים שיש לה זכויות בניה. בטרם נבהיר את [...]

By |2022-10-28T12:15:08+03:00אוקטובר 28th, 2022||

האם ניתן למכור חלק מסוים מחלקה/ממקרקעין?

מכירת חלק מסוים ממקרקעין מותנית בהסכמת יתר השותפים בחלקה. כאשר קיימת בעלות משותפת (בעלות משאע), הבעלות של כל אחד מהשותפים נפרסת על כל גרגיר וגרגיר משטח החלקה. כלומר, בכל מ"ר בחלקה יש לשותפים זכויות, והכל בהתאם לגודל זכותו של כל אחד ואחד מהשותפים. בפסק-דין שניתן על-ידי בית-המשפט העליון בירושלים נידונה שאלת תוקפה של עסקת [...]

By |2022-10-05T12:42:01+03:00אוקטובר 5th, 2022||

כיצד מחושב מס רכישה ברכישת מגרש של המינהל?

לכל עסקת מקרקעין יש היבט של מיסוי (מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה וכו'). בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, על הצדדים לעסקה להגיש דיווח למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר. הדיווח כאמור כולל גם חישוב של מס השבח ומס הרכישה כפי שהצדדים מחשבים. במאמר זה נתמקד בשאלה כיצד מחושב מס הרכישה ברכישת מגרש [...]

מאיזה סכום משלמים מס על השכרת דירה?

עורך דין נדאל דאוד האם דמי השכירות חייבים במס? במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן מושכל את המס שישלמו בגין השכרת דירות המגורים שבבעלותם. למעשה, קיימים 3 מסלולי שונים [...]

By |2023-02-02T19:20:21+03:00אפריל 19th, 2022||

מה סוגי המס שחלים על מוכר/רוכש דירה ומה גובה המס?

על מוכר דירת מגורים חל מס שבח. מס השבח מוטל על כל מכירה של מקרקעין והוא מהווה אחוז מסכום הרווח/השבח שצבר המוכר מיום רכישת הנכס ועד יום מכירתו. מובן, כי למוכר קיימים סוגים שונים של פטור ממס שבח. הפטור המרכזי הנו פטור של דירת מגורים יחידה. כל מי שעומד בתנאים של הפטור, ייהנה מפטור [...]

By |2021-06-30T10:35:31+03:00יוני 25th, 2021||

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הנו היטל שמוטל על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. ההיטל נוצר במקרה של השבחה של המקרקעין כתוצאה מאישור תכנית בניה המביאה להעלאת שווי המקרקעין. המועד לתשלום היטל השבחה הנו במוקדם מבין השניים: מכירת הזכויות במקרקעין או קבלת היתר בניה.

By |2021-06-30T10:33:18+03:00יוני 25th, 2021||

מהו מס שבח?

מס השבח הנו מס המוטל על כל מכירה של מקרקעין. המס נקבע בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 והוא מהווה אחוז מסכום הרווח/השבח שצבר המוכר מיום רכישת הנכס ועד יום מכירתו. כך למשל, אם אדם רכש בית בסכום של 100,000 ₪ בשנת 1980 ומכר אותו בסכום של 1,000,000 ₪ כיום, אזי הרווח/השבח החייב במס [...]

By |2021-06-30T10:34:14+03:00יוני 25th, 2021||
עבור למעלה